× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

ZPS SP ZOZ

Pracownia RTG - Dział Diagnostyki Medycznej

Informacje o komórce

Ośrodek diagnostyki

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • rentgenodiagnostyka

Zakres świadczonych usług:

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa


Adres

(014)-63-10-210
Marii Skłodowskiej-Curie 1
33-100 Tarnów

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1